• Predstavitev

    Predstavitev nove ponudbe izdelkov blagovnih znamk kot turističnih spominkov v promocijsko – prodajnih omarah (marejnah)

    V okviru projekta Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah – Marejne smo želeli, v sodelovanju s partnerji, blagov- nima znamkama Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov osvežiti logotip in celostno podobo, ki sta že 18 let, vse od njune registracije dalje, nespremenjena, obenem pa vzpostaviti novo ponudbo izdelkov v izbranih embalažah, kot ponudbo turističnih spominkov na turistično zanimivih točkah. Izdelke Škofjeloškega, visoke kakovosti, izdelane na tradiciona- len način in iz pretežno lokalnih surovin, ponujamo v ličnih poenotenih embalažah, kozarčkih različnih velikosti, steklenicah in vrečkah, ki so opremljene z na- lepkami, obešankami, prelepkami in vložnimi kartončki v oblikovno Vdodelani celostni podobi. blagovni znamki Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, je sicer vklju- čenih 50 ponudnikov s preko 500 izdelki, novo ponudbo blagovnih znamk pa trenutno oblikuje 17 ponudnikov z več kot 90 izdelki, ki jo po posameznih sklopih predstavljamo v nada- ljevanju. V novih prodajnih mestih, promocijsko prodajnih omarah – marejnah pa se ta ponudba predstavlja na 7 turistično zanimivih lokacijah – v Gostišču Pri Županu, Gostilni Pr Sedmic, Gostilni Na Vidmu, Dvorcu Visoko, Gostilni pri Boštjanu, Gostišču Pri Zalogarju ter v Apartmajih in sobah Tolc. Turisti, gosti v gostilnah in drugi obiskovalci našega območja bodo znotraj te ponudbe lahko kupili lep, uporaben in nevsak- danji turistični spominek s pridi- hom tradicionalnega, vsi ostali pa lahko v tej ponudbi izberemo tudi izvirna darila za svoje poslovne partnerje, prijatelje, sodelavce…