Kontakt

Informacije:

Razvojna agencija Sora d.o.o – lastnik blagovnih znamk
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka T: 04/50 60 225

E-mail: kristina.miklavcic@ra-sora.si, www.ra-sora.si

Predstavitvena brošura je nastala v sklopu operacije “Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah – Marejne”, v okviru

2. javnega poziva LAS loškega pogorja za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PROJEKTNI PARTNERJI:

• Razvojna agencija Sora d.o.o
• KGZS Zavod Kranj
• Društvo za razvoj podeželja Resje
• Gostišče Pri Županu
• Turizem Loka
• Gostilna Na Vidmu
• Gostilna pri Boštjanu
• Gostišče Pri Zalogarju
• Gostišče Tolc