• Kontakt

  Informacije:

  Razvojna agencija Sora d.o.o – lastnik blagovnih znamk
  Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka T: 04/50 60 225

  E-mail: kristina.miklavcic@ra-sora.si, www.ra-sora.si

  Predstavitvena brošura je nastala v sklopu operacije “Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah – Marejne”, v okviru

  2. javnega poziva LAS loškega pogorja za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

  Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

  Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  PROJEKTNI PARTNERJI:

  • Razvojna agencija Sora d.o.o
  • KGZS Zavod Kranj
  • Društvo za razvoj podeželja Resje
  • Gostišče Pri Županu
  • Turizem Loka
  • Gostilna Na Vidmu
  • Gostilna pri Boštjanu
  • Gostišče Pri Zalogarju
  • Gostišče Tolc