Izdelki iz zelenjaveKonzervirane zelenjavne dobrote imajo v ponudbi:

Ljubezen do domače zemlje in želja po čimboljši oskrbi z lastno predelano zelenjavo ohranja in nenazadnje tudi povečuje površine njiv in vrtov na Loškem, ki so trajnostno obdelani. Ugodne letine nas razveseljujejo z raznovrstno zelenjavo, ki jo že po tradiciji z vso skrbnostjo shranjujemo za mesece,
ko narava počiva.

Vrtnarstvo Grah, Aleš Grah, s. p.
Praprotno 23, 4227 Selca
+386 (0)40 736 261
vrtnarstvo.grah@gmail.com

VLOŽENA PAPRIKA, KISLE KUMARICE

Kmetija Lojz, Igor Bogataj, s. p.
Fužine 10, 4224 Gorenja Vas
+386 (0)4 51 91 925, +386 (0)41 414 702
info@kmetijalojz.com, www.kmetijalojz.com

SVEŽA MLETA ZELENJAVA V SOLI, SUŠENA ZELENJAVA V SOLI