Predstavitev

Predstavitev nove ponudbe izdelkov blagovnih znamk kot turističnih spominkov v promocijsko – prodajnih omarah (marejnah)

V okviru projekta Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar (marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega kot turističnimi spominki na turistično zanimivih točkah – Marejne smo želeli, v sodelovanju s partnerji, blagovnima znamkama Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, osvežiti logotip in celostno podobo, ki sta že 18 let, vse od njune registracije dalje, nespremenjena, obenem pa vzpostaviti novo ponudbo izdelkov v izbranih embalažah, kot ponudbo turističnih spominkov na turistično zanimivih točkah. Izdelke Škofjeloškega, visoke kakovosti, izdelane na tradicionalen način in iz pretežno lokalnih surovin, ponujamo v ličnih poenotenih embalažah, kozarčkih različnih velikosti, steklenicah in vrečkah, ki so opremljene z nalepkami, obešankami, prelepkami in vložnimi kartončki v oblikovno dodelani celostni podobi. V blagovni znamki Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, je sicer vključenih 50 ponudnikov s preko 500 izdelki, novo ponudbo blagovnih znamk pa trenutno oblikuje 17 ponudnikov z več kot 90 izdelki, ki jo po posameznih sklopih predstavljamo v nadaljevanju. V novih prodajnih mestih, promocijsko prodajnih omarah – marejnah pa se ta ponudba predstavlja na 7 turistično zanimivih lokacijah – v Gostišču Pri Županu, Turizmu Loka, Gostilni Na Vidmu, Dvorcu Visoko, Gostilni pri Boštjanu, Gostišču Pri Zalogarju ter v Gostišču Tolc. Turisti, gosti v gostilnah in drugi obiskovalci našega območja bodo znotraj te ponudbe lahko kupili lep, uporaben in nevsakdanji turistični spominek s pridihom tradicionalnega, vsi ostali pa lahko v tej ponudbi izberemo tudi izvirna darila za svoje poslovne partnerje, prijatelje, sodelavce…